Erdélyi kirándulásaimra készülve találtam rá olyan honlapokra / ajánlott oldalak között megtalálhatóak/, amikben rengeteg hasznos információra leltem. Ez bátorított arra, hogy erdélyi élményeimet ezen a módon én is megosszam az érdeklődőkkel.

A képek feltöltése folyamatosan történik, ezért érdemes később is visszalátogatni ide.

Amennyiben honlapom elnyerte tetszését, kérem, hogy küldje tovább ismerőseinek.

2015. november 3.

LÁRMAFAGYÚJTÁS SZÉKELYDERZSBEN
Történelmi jelentőségű helyszínen, a Szent László-hegyen gyújtották meg a derzsiek a székelyek összetartozását hirdető lármafát. A székely ruhába öltözött helybéliekhez az udvarhelyi Independent Eagles M. C. és a székelyföldi Flagellum Dei M. C. motorosklub tagjai is csatlakoztak. Az unitárius vártemplom előtt gyülekeztek szombat délután, onnan pedig a Szent László-hegyre vonultak ki, viseletben, székely zászlókkal.

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez csatlakozva a derzsiek kulturális műsorral készültek, a János Zsigmond Általános Iskola diákjai dalokkal és szavalatokkal tették meghitté az estét. Az őrtűz meggyújtása előtt a helyszín jelentőségét elevenítette fel Sándor Loránd székelyderzsi unitárius lelkész: a történelmi határvidéken található dombháton egykor Szent László király pihent meg. A lelkész megjegyezte, a csendes tiltakozáson túl a lármafagyújtás egyben a bátorság próbája is.

Ezt követően Zoltáni Csaba, a község polgármestere felolvasta az SZNT kiáltványát, az egybegyűltek közösen elmondták a Miatyánkot, majd a székelyderzsi unitárius egyházközség Kornis Kata asszonykórusa énekelt. Az esemény a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.
Őrtüzek hirdették Székelyföld határát!

Október 24-én Székelyföld peremtelepülésein őrtüzek és felfele irányított fénykévék hirdették: hol húzódik Székelyföld természetes, történelmileg kialakult regionális határa. A kellemetlen időjárás ellenére összesen 68 településen, előzetes becslések szerint pár tízezren vettek részt Székelyföld határainak kivilágításán. Leginkább helyiek gyűltek össze, de Székelyföld belső településeiről, sőt távolabbról is érkeztek vendégek, volt olyan kis település, ahol a lakosság fele vonult ki a legközelebbi határdűlőbe. Az őrtüzek mellett a gyülekezési pontoktól távolabb eső határszakaszokon mintegy száz kivilágítási ponton reflektorok jelezték: hol van Székelyföld határa.
Marosszéken tizenhat gyülekezési helyen lobbantak fel az őrtüzek, több határponton pedig reflektorok fénye jelezte a határt. Szovátán közel kétezren vettek részt az ökumenikus istentiszteleten, majd hallgatták meg a rendezvény kiáltványát a katolikus templom és a középiskola közötti téren, Mezőhavason, Kacalegelőn és Kopac dűlőben járművek reflektorai irányultak az ég fele. Lukafalván, Székelyföld nyugati határán a református templomban tartott istentisztelet után Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke ismertette a rendezvény kiáltványát, Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Partium és Belső Erdély üzenetét tolmácsolta.
Sepsiszéken hat településen gyújtottak őrtüzet, a kivilágítási pontok száma pedig tizenhét volt. Sepsiillyefalva község határában, az Aldobolyi hágónál Gazda Zoltán főszervező, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke mintegy ezer ember előtt ismertette a kiáltvány szövegét, az ökumenikus istentiszteleten igét hirdető Kovács István unitárius lelkész pedig a székelyek történelmi szerepvállalására emlékeztetett lelkesítő prédikációjában. Kökös határában, a Fekete-ügy mentén gyújtott hatalmas máglya mellett összegyűltek az Erősd fölötti Veczerkő-tetőn és a bikfalva határában gyújtott őrtüzet is jól láthatták.
Gyergyószék csaknem minden települése Székelyföld határán fekszik, ennek megfelelően lobbantak fel az őrtüzek. Itt a hatóság éppen Gyergyószentmiklóson igyekezett megakadályozni a rendezvényt, hiszen Árus Zsolt széki alelnököt saját tűzifájának szállítása miatt bírságolták meg.
Udvarehelyszék kis határtelepüléseire az volt jellemző, hogy sok helyen a falu lakosságának fele kivonult a határra őrtüzet gyújtani. Égében például, az ötvennégy helyi lakosból huszonegyen, továbbá hat vendég vette körül a Bereck-tetőn gyújtott hatalmas lármafát, Székelydályán pedig félszázan vettek részt a rendezvényen. Székelykeresztúron több mint félezren gyűltek össze csekefalvi utcában, a volt téglagyár területén, a Jézus-kiáltón pedig őrtűz jelezte a határt. A mintegy hetven kilométeres széki határszakaszon a szomszédos tüzek fényét látva a résztvevők az egykori „magyar világot” idézték meg.        
Bardoc-Miklósvárszéken, a közigazgatásilag jelenleg Brassó megyéhez tartozó Apácán, Felsőrákoson és Ürmösön gyúltak őrtüzek, a helyiek először élhették meg tömegrendezvényen Székelyföldhöz való tartozásuk érzését. Barót közelében, a Véceri emlékműnél pedig több százan gyűltek össze.
Orbaiszéken Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában, Csomakőrösön, a Nyírestetőn, Nagyborosnyó község határában pedig három helyen gyúltak fel a máglyák. Csomakőrösön kicsiben is világlott Székelyföld határa, gázolajjal átitatott fűrészporból rakták ki körvonalát, majd meggyújtották.
Kézdiszék öt határtelepülésén, Gelencén, Ozsdolán, Bereckben, Lemhényen és Esztelneken gyújtottak őrtüzet, a Lipse-tetőn jelen volt Tamás Sándor, a Kovászna megyei RMDSZ elnöke.
Csíkszék erdőségek övezte határvidékének mind a tíz peremközségében égtek a lármafák. A Csíkszentgyörgy községhez tartozó hegyi település, Csinód határában, a Mátyás-hegy oldalában a Sepsiszentgyörgyről kiköltözött Nagy Balázs néprajzkutató és családja a helyiek kíséretében állta körül az őrtüzet.
Összegzésként megállapítható, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága által 2014. augusztus 1-én, Székelyföld határának kijelölésére indított mozgalom első, egész Székelyföldet átfogó nagyszabású rendezvényeként könyvelhető el 2015. október 24.-e, amely minden résztvevőt folytatásra ösztönöz, a székely határőr hagyományok ébresztésére, hogy ezzel is közelebb kerüljünk a kitűzött célhoz: Székelyföld területi autonómiájához.
Sepsiszentgyörgy, 2015. október 25.
A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata