Erdélyi kirándulásaimra készülve találtam rá olyan honlapokra / ajánlott oldalak között megtalálhatóak/, amikben rengeteg hasznos információra leltem. Ez bátorított arra, hogy erdélyi élményeimet ezen a módon én is megosszam az érdeklődőkkel.

A képek feltöltése folyamatosan történik, ezért érdemes később is visszalátogatni ide.

Amennyiben honlapom elnyerte tetszését, kérem, hogy küldje tovább ismerőseinek.

2011. január 20.

SZÉKELY KÁLVÁRIA, SZÉKELYUDVARHELY

Ha a Szejke-fürdő felől közeledünk Székelyudvarhelyhez, egy szerény tábla jelzi az út jobb oldalán, hogy a keskeny, kavicsos-földes letérőnél megtaláljuk a Kálváriát, a Székely Kálváriát. Nagy élmény végigjárni a fák alatti homályban, a Mál-oldalán fel az Ugron- kápolnáig. Az erdő komorsága méltó hátteret adott a szikla oszlopokba vésett golgotai jeleneteknek és népünk sorsdöntő évszámainak, szenvedéstörténetének a tatárdúlástól 2004-ig. A domborműveken minden stációt egy szó jellemez, rovásírással is felvésve.
Az alapkő letétele 2009-ben történt, szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, azaz Szűz Mária születésének emléknapján. A felszentelésről így számol be a helyi sajtó: Nagypénteken 15 órakor Tamás József püspök megáldotta, majd – Székelyudvarhely római katolikus papjai közreműködésével – vezette az első keresztútjárást a Szejke-fürdő melletti Ugron-kápolna felé vezető régi szekérút mellett frissen felállított Székely Kálvárián.”
Továbbá ezt írja: „A hagyományos 14 stációt a domborművek alatt római számok, és egy-egy szó jelzi, amit rovásbetűkkel is felvésett az alkotó: Ítélet, Megterhelve, Megbotlás, Találkozás, Segítség, Együttérzés, Felbukva, Vigasztalás, Összeomlás, Megfosztás, Megfeszítés, Elhagyatva, Gyászban… Ugyanakkor egy-egy évszám is rákerült a sziklakövekre, amely a székely nép sorsdöntő eseményeire utal.”
Elgondolkoztató és megrendítő végiglátogatni a keresztút kétméteres faragott sziklaoszlopait, - melyeket Zavaczki Walter képzőművész készített – és megállni előttük.

I. ÍTÉLET
TATÁRJÁRÁS

 
I. ÍTÉLET
 TATÁRJÁRÁS

II. MEGTERHELVE
MOHÁCS 


II. MEGTERHELVE
MOHÁCS

III. MEGBOTLÁS
A SZÉKELY FELKELÉS LEVERÉSE JÁNOS ZSIGMOND SEREGEI ÁLTAL

III. MEGBOTLÁS
A SZÉKELY FELKELÉS LEVERÉSE JÁNOS ZSIGMOND SEREGEI ÁLTAL


IV. TALÁLKOZÁS
BOCSKAI ISTVÁN LEVERTE A BE NEM VÁLTOTT ÍGÉRETEK MIATT FELKELT SZÉKELYEK SEREGÉT

IV. TALÁLKOZÁS
BOCSKAI ISTVÁN LEVERTE A BE NEM VÁLTOTT ÍGÉRETEK MIATT FELKELT SZÉKELYEK SEREGÉT

V. SEGÍTSÉG
THÖKÖLY IMRÉT, VÁLASZTOTT FEJEDELMET KIVERIK ERDÉLYBŐL ÉS ELVÉSZ NÁNDORFEHÉRVÁR

V. SEGÍTSÉG
THÖKÖLY IMRÉT, VÁLASZTOTT FEJEDELMET KIVERIK ERDÉLYBŐL ÉS ELVÉSZ NÁNDORFEHÉRVÁR

VI. EGYÜTTÉRZÉS
A SZÉKELY HADRENDSZER MEGSZÜNTETÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC VEZETTE SZABADSÁGHARC LEVERÉSE UTÁN

VI. EGYÜTTÉRZÉS
A SZÉKELY HADRENDSZER MEGSZÜNTETÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC VEZETTE SZABADSÁGHARC LEVERÉSE UTÁN

VII. FELBUKVA
MADÉFALVI VESZEDELEM

VII. FELBUKVA
MADÉFALVI VESZEDELEM

VIII. VIGASZTALÁS
NYERGES-TETŐI CSATA 

VIII. VIGASZTALÁS
NYERGES-TETŐI CSATA

IX. ÖSSZEOMLÁS
A ROMÁN CSAPATOK ÁTLÉPIK A KÁRPÁTOK HÁGÓIT

IX. ÖSSZEOMLÁS
A ROMÁN CSAPATOK ÁTLÉPIK A KÁRPÁTOK HÁGÓIT

X. MEGFOSZTÁS
TRIANON

X. MEGFOSZTÁS
TRIANON

XI. MEGFESZÍTÉS
ÚZ-VÖLGYI CSATA

XII. ELHAGYATVA
PÁRIZSI BÉKESZERZŐDÉS

XII. ELHAGYATVA
PÁRIZSI BÉKESZERZŐDÉS

XIII. GYÁSZBAN
1956. NOVEMBER 4.

XIV. SÍRBAN
2004. DECEMBER 5.
Az Ugron kápolna